Fizykoterapia psa i kota

Poza metodami manualnymi w fizjoterapii psów i kotów stosuje się również formy terapii wykorzystujące bodźce fizykalne takie jak promieniowanie czerwone i podczerwone, pole elektromagnetyczne, energię elektryczną, mechaniczną czy cieplną. W rehabilitacji psów i kotów, w celu przyspieszenia powrotu do zdrowia i poprawy komfortu życia wykorzystuje się następujące zabiegi:

  • magnetoterapię
  • laseroterapię
  • ultradźwięki
  • elektroterapię
  • zimno/ciepłolecznictwo
  • hydroterapię